Heeft u een vraag?
Ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde

Op dit moment is er geen specialist ouderengeneeskunde aangesloten bij Hikos. Wij verwijzen u graag naar Pieter Stigter, specialist ouderengeneeskunde (BIG: 39909601101). Voor meer informatie over Pieter Stigter en Tithonos Ouderengeneeskunde gaat u naar www.tithonos.nl. U kunt contact opnemen via [email protected].

 

Hikos people background

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning betekent het in een vroeg stadium nadenken over de eigen wensen betreffende zorg en behandeling in de laatste levensfase. Het doel hiervan is dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg en behandeling krijgen, die aansluit bij hun wensen. Hierbij spelen niet alleen medisch-inhoudelijke, maar ook persoonlijke en levensbeschouwelijke overwegingen een rol. De specialist ouderengeneeskunde kan met u meedenken over de lastige en emotionele vragen die hierbij naar voren kunnen komen.

Heeft uw ouder of naaste (mogelijk) dementie?

Als er (mogelijk) sprake is van dementie kan dat veel onzekerheid en zelfs angst voor de toekomst geven. Bij mensen met cognitieve stoornissen kunnen bovendien gedragsveranderingen en -problemen optreden. De specialist ouderengeneeskunde heeft de kennis om zowel de patiënt als zijn mantelzorgers en andere zorgprofessionals te begeleiden als het gaat om het omgaan met de dementie en de gevolgen daarvan.

Heeft uw ouder of naaste een complexe zorgbehoefte?

Kwetsbaarheid is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren. Het vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals functiebeperkingen, opname en overlijden. Kwetsbare ouderen hebben verminderde (of verlies van) regie over het eigen leven en een complexe zorgbehoefte. In hun thuissituatie zijn zij vaak sterk afhankelijk van hun mantelzorgers, die hierdoor overbelasting kunnen ervaren. De specialist ouderengeneeskunde kan meedenken hoe de zorg nu, en in de toekomst, het best kan worden vormgegeven.

Neem contact op met Pieter Stigter, specialist ouderengeneeskunde van Tithonos Ouderengeneeskunde via [email protected] of ga naar www.tithonos.nl voor meer informatie.